WEALTH MANAGEMENT
 • Generationsskifte
 • Fonde
 • Testamenter
 • Successionsrækkefølger
 • Kurateller
 • Next generation – strukturering og vejledning
 • Optimering af kapital og ejerstruktur
 • Optimering af koncernstruktur
 • Køb og salg af virksomheder
 • Investering i virksomheder
 • Køb og salg af fast ejendom i Danmark og udlandet
 • Ejeraftaler
 • Sparringspartner i forhold til øvrige rådgivere
FONDE, TRUSTS, MV.
 • Bestyrelse – protector
 • Etablering af danske familiefonde
 • Etablering af almennyttige danske og rådgivning om udenlandske charity fonde
 • Rådgivning om danske skatteregler mv. vedrørende udenlandske trust og foundations etc.
PERSONERS TILFLYTNING
 • Koordinering med udenlandsk rådgiver, så man sikrer sig helheden
 • Rådgivning og optimering af struktur INDEN tilflytning
 • Omstrukturering
 • Bindende svar med henblik på fastlæggelse af indgangsværdier
 • Tæt samarbejde med anerkendte specialister i UK, Luxembourg, Schweiz, Malta, Cypern og US
 • Tilpasning af familie- og arveretlige forhold, herunder vurdering af hvorvidt der bør laves nyt testamente eller ny ægtepagt
PERSONERS FRAFLYTNING
 • Koordinering med udenlandsk rådgiver, så man sikrer sig helheden, ikke kun de skattemæssige forhold (f.eks. er ægtepagt gyldig i dit nye hjemland – hvem arver af dig nu og mange andre nye ting)
 • Rådgivning og optimering af struktur INDEN fraflytning
 • Omstrukturering i forbindelse med fraflytning (sikre at fremtidig gevinst ikke undergives dansk beskatning direkte eller indirekte)
 • Bindende svar med henblik på fastlæggelse af henstandssaldo
TAX STRATEGY
 • Rådgivning om og udarbejdelse af skattestrategi for revisionskomiteer, bestyrelser og lignende i større danske virksomheder med fokus på balancen imellem skatteoptimering, etik og CSR.
TAX RISK MANAGEMENT AND ASSESMENT
 • Rådgivning af børsnoterede selskaber og andre virksomheder i offentlighedens interesse i håndtering og begrænsning af skatterisici
 • Uafhængig og fortrolig vurdering af skatterisiko vedrørende gennemførte eller påtænkte transaktioner
TRANSFER PRICING
 • Udarbejdelse af transfer pricing strategi
 • Dokumentation
 • Juridiske dokumenter til support af transfer pricing
 • Håndtering af transfer pricing audits
 • Mutual Agreeement procedures (MAPS)
 • Retssager
RÅDGIVNING TIL ANDRE ADVOKATER OG REVISORER
 • Yde rådgivning til advokater og revisorer, dels i form af skatteproces og dels i form af skatterådgivning for revisorer og deres kunder
AKTIEBASERET LEDELSESAFLØNNING
 • Warrantordninger
 • Optionsordninger
 • Fantomaktieordninger
 • Leadership investment structures
OMSTRUKTURERING
 • Virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Spaltning
 • Aktieombytning
 • Rekonstruktion med fokus på skat
INTERNATIONALISERING
 • Rådgivning om danske virksomheders etablering i udlandet
 • Flytning af hovedsæde til udlandet
 • Strukturering i forbindelse med etablering i udlandet
 • Rådgivning i forbindelse med joint venture
 • Ind- og udstationering af medarbejdere
 • Øresund
 • Distributionsaftaler
 • Franchise set up
 • Rådgivning om internationale virksomheders etablering i Danmark
 • Filialer
 • Salgskontor
IVÆRKSÆTTERE
 • Struktur
 • Sikring af rettigheder
 • Kapitaltilførsel
TAX COMPLIANCE – KUNDER MED UDENLANDSKE BANKER
 • Udenlandske finansieringsinstitutters forpligtelser i forhold til dansk skattelovgivning og sikring af, at deres kunders skattesituation ikke forringes som følge af manglende kendskab til danske regler
 • Indberetning
 • Selvangivelser
KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER
 • Forhandling af vilkår
 • Udarbejdelse af overdragelsesdokumenter
 • Due Diligence
 • Etablering og håndtering af datarum
 • Skatteoptimal strukturering (eksempelvis rådgivning af ledelsen m.fl. i selskaber før børsnotering)
ØVRIGE SPECIALER
 • Skattesager
 • Skattestraffesager
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Assistance med selvanmeldelse af udeholdt indtægt og/eller formue
da_DK